Ruybăng Wincor 4915

Ruy băng Wincor 4915:

Dùng cho máy in Wincor 4915

Dùng cho máy in Wincor 4920