Cty Phương Huy chuyên nhập khẩu và phân phối ruy băng máy in kim, máy in kim, vật tư máy in kim, máy in dòng, vật tư máy in dòng, ….

Các khách hàng của công ty trong các ngành nghề:

  • Ngân hàng
  • Điện lực
  • Viễn thông
  • Cấp nước
  • Vận tải
  • Thương mại
  • Trường học
  • Khu công nghiệp
  • Sản xuất
  • Khu chế xuất