Công ty TNHH Điện Tử Tin Học Phương Huy chuyên cung cấp:

1. DỊCH VỤ SỬA CHỮA:

 • Sửa chữa máy in dòng Printronix : P8000 – P7000 cartridge – P7000 cuộn tròn – P5000 …
 • Sửa chữa máy in nhiệt Printronix T4M – T5000
 • Sửa chữa máy in dòng Tally : T6100 –  T6200 – T6300 – T6600 – T6800
 • Sửa chữa máy in dòng IBM : IBM 6800 – IBM 6500 – IBM 6400

2. DỊCH VỤ BẢO TRÌ:

 • Bảo trì máy in dòng Printronix : P8000 – P7000 cartridge – P7000 cuộn tròn – P5000 …
 • Bảo trì máy  in nhiệt Printronix T4M – T5000
 • Bảo trì máy in dòng Tally : T6100 –  T6200 – T6300 – T6600 – T6800
 • Bảo trì máy in dòng IBM : IBM 6800 – IBM 6500 – IBM 6400

3. CUNG CẤP VẬT TƯ LINH KIỆN:

 • Vật tư linh kiện máy in dòng Printronix : P8000 – P7000 cartridge – P7000 cuộn tròn – P5000 …
 • Vật tư linh kiện máy in nhiệt Printronix T4M – T5000
 • Vật tư linh kiện máy in dòng Tally : T6100 –  T6200 – T6300 – T6600 – T6800
 • Vật tư linh kiện máy in dòng IBM : IBM 6800 – IBM 6500 – IBM 6400

4. CUNG CẤP RUY BĂNG – RIBBON – BĂNG MỰC – RIBBON CARTRIDGE CHO CÁC DÒNG MÁY:

 • Printronix: P8000 – P7000 cartridge – P7000 cuộn tròn – P5000
 • Tally:  T6100 –  T6200 – T6300 – T6600 – T6800 – T6180 – T5040
 • IBM: IBM 6800 – IBM 6500 – IBM 6400 – IBM 4247
 • Nantian: PR9
 • Olivetti: PR2
 • Wincor: Wincor 4920 – Wincor 4915
 • Oki: Oki 390 – OKi 6300 – Oki 1190 – Oki 620 – Oki 680
 • Synkey : Synkey 5310
 • Jolimark : Jolimark 8800
 • Citizen : DP600 – DP650
 • Epson: DFX900 – LQ2170/2180/2190 – PLQ20 – LQ300 – LQ310 – LQ590 – LQ350 – LQ680 – ERC38 – …
 • CASIO : GR24

5. CUNG CẤP MỰC IN – TONER CARTRIDGE CHẤT LƯỢNG TỐT:

 • 12A
 • 05A
 • 35A
 • 49A
 • 51A
 • 53A
 • 80A
 • 85A