Ruybăng Printronix P5000

Giá: Liên hệ

Ruybăng- Băng mưc – Ribbon Printronix P5000

P5000 ( P/N 176530-001) —- dùng cho máy in Printronix P5205/P5210/P5215

P5000 ( P/N 176550-001) —- dùng cho máy in Printronix P5205/P5210/P5215