Băng mực Printronix cartridge P7000/P8000 17K (255049-103)

Giá: Liên hệ

Băng mực Printronix cartridge P7000/P8000 17K (255049-103)

Dùng cho máy in Printronix : P7205 Cartridge, P7210 Cartridge , P7215 Cartridge, P7220 Cartridge, P8005, P8205, P8210, P8220