Ruy băng Printronix cartridge P8000/P7000 17K (255049-103)

Giá: Liên hệ

In được 17.000 trang in

Bảo hành 12 tháng

Mô tả

Mô tả

Băng mực / Ruy băng Printronix cartridge P8000/P7000 17K (p/n 255049-103)

Dùng cho máy in Printronix :

P7205 Cartridge, P7210 Cartridge , P7215 Cartridge, P7220 Cartridge, P8005, P8205, P8210, P8220