Ruy băng Jolimark JMR 121

Giá: Liên hệ

Ruy băng Jolimark JMR 121

Dùng cho máy in

  • Jolimark FP-8400K III ( máy in khổ A3)
  • Jolimark FP-590K II ( máy in khổ A3)
  • Jolimark DP750 ( máy in khổ A3)

In được 10 triệu ký tự