Ruy băng cho máy in Jolimark FP-5900K II ( JMR 121)

Giá: Liên hệ

Ruy băng Jolimark JMR 121

Dùng cho máy in Jolimark FP-5900K II ( máy in khổ A3)

Và dùng cho máy in Jolimark  DP 7510 / FP-8400 KIII

In được 10 triệu ký tự