Ruy băng cartridge Tally T6600/T6800 30K

Giá: Liên hệ

Ruy băng cartridge Tally T6600/T6800 30K, P/N 255670 – 403

  • Dùng cho máy in Tally T6610
  • Dùng cho máy in Tally T6615
  • Dùng cho máy in Tally T6620
  • Dùng cho máy in Tally T6810
  • Dùng cho máy in Tally T6815
  • Dùng cho máy in Tally T6820

Đặc tính nổi bật:

  • In được 30.000 trang in
  • Có chip trên cartridge