Ruy băng Jolimark JMR 106

Giá: Liên hệ

Ruybăng Jolimark JMR 106

  • Dùng cho máy in  Jolimark 8800K+
  • In được 20 triệu ký tự