Ruy băng Jolimark DP320 /DP 320+

Giá: Liên hệ

Ruy băng Jolimark JMR 111

(Mã LQ300KIII / 350K / 380K / 360K / DP 320)

Dùng cho máy in Jolimark DP320 ( máy in khổ A4)

Dùng cho máy in Jolimark DP320+ ( máy in khổ A4)

In được 6 triệu ký tự