Ruy băng Printronix cartridge P7000 30K (p/n 256976-403)

Giá: Liên hệ

Ruy băng Cartridge Printronix P7000/P8000 30K

  • Dùng cho máy in Printronix P7210C, P7215C, P7220C,
  • Dùng cho máy in Printronix P8210C, P8215C, P8220C
  • In được 30.000 trang