Ruy băng máy in Jolimark DP750 ( JMR 121)

Giá: Liên hệ

Ruy băng Jolimark JMR 121 

Dùng cho máy in Jolimark DP750 ( máy in khổ A3)

Và dùng cho máy Jolimark  FP-5900K II/ FP-8400 KIII

In được 10 triệu ký tự