Ruybăng Wincor 4920

Ruy băng Wincor 4920:

Dùng cho máy in Wincor 4920

Dùng cho máy in Wincor 4915