Sửa chữa main board máy in Tally T6810

Giá: Liên hệ

Sửa chữa main board máy in Tally T6800 

Khi main board máy in Tally T6800 bị lỗi máy sẽ không in được và trên màn hình xuất hiện các thông báo lỗi:

 • 8.5V Power Fail
 • 15V CTL Fail
 • 23.5V CTL Fail
 • 48V Circuit
 • 48V Pwr Fail
 • A to D Overrun
 • CTL Volt Fail
 • Error …
 • Exhuat Fan FLT
 • E02
 • E03
 • E04
 • E07
 • E08
 • E
 • ..
Danh mục: