Dịch vụ, Tin tức

Ruy băng máy in Epson ERC 09 in bị mờ nhưng sợi ruy băng vẫn còn mực

Tại sao mua mới mua ruy băng ERC09 về nhưng in bị mờ?

Khi ruy băng mới mua về mà in bị mờ, ta thường nghĩ do máy in , vì ruy băng mới mua, và mực trên ruy băng vẫn còn đậm mà, không thể nào do lỗi ruy băng đươc???

Tuy nhiên đối với ruy băng ERC09 thì mực trên ruy băng còn đậm nhưng chưa chắc chữ in đậm .

Để xác định lỗi do ruy băng, trước khi lắp vào máy chúng ta kiểm tra:

  • Mực trên ruy băng
  • Sợi dây ruy băng có di chuyển hay không
  1. Mực trên ruy băng: Khi ta chạm tay vào sợi dây ruy băng, mực bám trên tay
  2. Sợi dây ruy băng có di chuyển hay không: Khi xoay núm vặn trên ruy băng nhiều vòng thì sợi dây ruy băng xoay theo.

Khi kiểm tra ruy băng mà thấy: Mực trên ruy băng đậm đen, và khi xoay núm vặn trên ruy băng nhiều vòng thì sợi dây ruy băng xoay theo. Chắc chắn ruy băng bạn mua là ruy băng tốt.

 

Phương Huy 30/07/2022