Dịch vụ, Tin tức

Chuyển in giấy liên tục sang in sổ – Máy in Epson LQ680

Máy in Epson LQ680 Pro là máy in kết hợp giữa máy in sổ và máy in liên tục do vậy máy in Epson LQ680 pro in là máy in hai trong một, máy vừa có thể in sổ và vừa có thể in giấy in liên tục.

Chỉ cần gạt nút phía trước về hình cuốn sổ là ta có máy in sổ, và khi gạt nút hướng về hình tờ giấy là máy in hoạt động như một máy in liên tục, rất tiện lợi.

Tuy nhiên nút gạt phía bên phải để chuyển sang in liên tục hay in sổ không thể gạt bằng tay đươc, mà nút gạt được điều khiển bằng phím ” Papper source ” trên panel của máy in .

Khi nhấn nút paper source :

  1. Sáng 1 đèn là in sổ, in giấy bìa và ngõ giấy vào là phía trước.
  2. Sáng 2 đèn là in liên tục, giấy mỏng và ngõ giấy vào là phía sau.