Máy in Olivetti PR2 Plus báo lỗi

Giá: Liên hệ

Công ty Phương Huy chuyên sửa chữa các lỗi cùa máy in Olivetti PR2 Plus

Mô tả
 • In mất nét
 • In mờ
 • In lệch dòng
 • Đầu kim đập vào thành máy
 • Rách giấy, kẹt giấy
 • Máy chớp đèn
 • Máy báo lỗi paper jamed
 • Print head hot
 • Máy báo lỗi photo error
 • Máy báo lỗi bourage
 • Máy in ra mã
 • In không được
 • Máy không lên nguồn
 • Máy khởi động liên tục
 • Photo error
 • In báo lỗi
 • Máy kêu, rung lắc, …