Máy in Olivetti PR2 Plus không in được do mainboard

Giá: Liên hệ

Công ty Phương Huy chuyên sửa chữa mainboard cùa máy in Olivetti PR2 Plus

Mô tả

khi máy in Olivetti PR2 Plus không in được mà lỗi do mainboard:

  • Không kết nối được với máy tính
  • Kết nối được với máy tính nhưng không in được.
  • In ra mã
  • Lệnh in bị treo
  • Máy chớp đèn
  • Máy báo lỗi
  • … …