Dịch vụ, Tin tức

Khi đầu kim máy in Olivetti PR2 bị hư

Chất lượng bản in phụ thuộc nhiều vào đầu kim máy in Olivetti PR2 Plus

Khi đầu kim máy in Olivetti PR2 Plus bị hỏng sẽ có các hiện tượng sau:

  1. In không còn rõ chữ
  2. Chữ bị mất nét, số 4 thành số 1
  3. Giấy bị lem
  4. Giấy bị nhăn , rách
  5. Chữ in bị xéo
  6. Ket giấy
  7. Máy kêu ầm ầm
  8. Không lên nguồn
  9. Không còn muốn dùng máy in nữa