Ruy băng Dascom DS 650II

Giá: Liên hệ

Sử dụng cho máy in Dascom DS 650II

Danh mục:
Mô tả

Mô tả

Các máy in Dascom dùng ruy băng 80D-3 gồm có:DS-1860/ DS-1100II/ DS-1860Pro/ DS-1700II/ DS-650/ DS -650II/ DS-610II/ DS-7120 / AR-500II/ DS-1870 / DS-1100II+ / DS-1700II+ / DS-620 /DS-660 /AR-550 /  AR-580II/ DS-7120pro/ DS-650II/ AR-730K/ DS-2600II/ DS-300/ AR-300K/ AR-300K+