Máy in dòng Printronix P8005

Giá: Liên hệ

Máy in dòng Printronix P8205 dùng để in:

Chứng từ, phiếu gửi, phiếu thu, báo cáo, hóa đơn, mã vạch trong các cộng ty, nhà máy, ngân hàng cần in số lượng chứng từ, phiếu gửi, phiếu thu, báo cáo,  hóa đơn nhiều và in nhanh

In nhanh đến 500 dòng/phút

In qua mạng

In từ 1 liên đến 6 liên

High Speed (Draft) : 500/428

Data Processing : 375/300

Near Letter Quality : 200/154

Graphics Speed Inches (mm) per minute
60 x 48 dpi : 63 (1600)
60 x 72 dpi : 42 (1067)
90 x 96 dpi : 21 (533)
Paper Feed Speed Inches (mm) per second
Speed : 12 (305)

Danh mục:
Mô tả

Mô tả

Máy in Printronix P8005 in nhanh, 500 dòng một phút,

Môt hóa đơn hay chứng từ có 5 dòng thì một phút sẽ in được : 500/5 = 100 hóa đơn.

Như vậy nếu in 2.000 hóa đơn thì chỉ mất có: 2.000/100 = 20 phút thôi.

Máy in được từ 1 đến 6 liên , nếu in hóa đơn 2 liên thì môt phút máy in 200 hóa đơn.