Dây cua roa kéo giấy của máy in Olivetti PR2 Plus

Giá: Liên hệ

Dây cua roa kéo giấy của máy in Olivetti PR2 Plus

Dùng cho máy in Olivetti PR2 Plus