Đầu kim máy in Epson LQ310

Giá: Liên hệ

Đầu kim máy in Epson LQ310

Bảo hành theo nhu cầu của khách hàng

Mô tả

Mô tả

Đầu kim máy in Epson LQ310

Thay thế đầu kim khi máy in Epson LQ310:

  • In mờ
  • In mất nét
  • Chữ in có sọc trắng
  • In chỗ đậm chỗ lợt
  • ….