Board nguồn máy in Tally T6600

Giá: Liên hệ

Board nguồn máy in Tally T6600

– Dùng cho máy in Tally T6605/T6610 (P/N 250297-901).

– Dùng cho máy in Tally T6610/T6620 (P/N 250410-901)