Tin tức

Ruy băng Olivetti PR2 in nhanh hết

Máy in Olivetti PR2 là máy chuyên dùng để in sổ tiết kiệm và chứng từ tài chính chính của ngân hàng , do đó ngân hàng in rất nhiều, Vì vậy ngân hàng quan tâm nhất là ruy băng phải in được đẹp, in được nhiều và không bị lỗi. Ngân hàng không muốn in nhanh hết ruy băng.

Ruy băng Olivetti PR2 muốn đáp ứng được 3 tiêu chí: in đẹp, in được nhiều và không bị lỗi thì ruy băng đó phải đáp ứng được 3 điều sau:

  • Cartridge ruy  băng phải chuẩn
  • Chất lượng sợi dây ruy băng phải tốt
  • Số mét ruy băng phải đủ
  1. Cartridge ruy băng phải chuẩn: Cartridge là phần hộp nhựa đựng sợi dây ruy băng bên trong, và nắp màu xanh chụp đầu kim. Cartridge được sản xuất chuẩn hay không là nhờ vật liệu (nhựa) để làm cartridge và khuôn để làm cartridge. Đối với cartridge chuẩn thì khi lắp vào máy in thì phải khớp với 4 chốt gài trên máy in, chốt kéo ruy băng phải lọt hẳn vào trong lỗ của cartridge, hai chốt của nắp màu xanh chụp vào đầu kim phải ôm sát đầu kim. Để cartridge được chuẩn như vậy thì nhà sản xuất phải dùng nhựa tốt mớ có làm ra cartridge không bị cong, vênh . Ngoài ra nhà sản xuất phải luôn điều chỉnh các khuôn làm cartridge để sản phẩm làm ra không bị sai lệch so với thiết kế.
  2. Chất lượng sợi dây ruy băng phải tốt: Sợi dây ruy băng quyết đình chất lượng bản in, Chất lượng dây ruy băng tốt là sợi dây phải được dêt dày và mực in phải được tẩm bằng mực tốt. Dây ruy băng dệt dày vá mực tẩm là mực tốt thì mực in sẽ đẹp và bền lâu. Ngoài ra dây ruy băng không bị rách cho dù in nhiều cho đến khi hết mực.
  3. Số mét ruy băng phải đủ: Ruy băng chuẩn của nhà sản xuất là 17m mà khi làm ruy băng để giảm giá thành và tăng lợi nhuận thì lắp vào 10m thôi . In chắc chắn không đủ trang in và nhanh hết.
  4. Như vậy để chọn được ruy băng Olivetti PR2 plus có chất lượng tốt chỉ cần lưu ý: cartridge chuẩn, sợi dây ruy băng tốt và dây ruy băng đủ mét.