Dịch vụ, Tin tức

Máy in Olivetti PR2 Plus chớp 2 đèn, đèn Station1 và Station2

Khi máy in Olivetti PR2 Plus chớp hai đèn, đèn Station 1 và Station 2 thì máy in đang bi lỗi gì?

Máy in Olivetti PR2 Plus sau khi mở nguồn lên, máy in khởi động bình thường sau đó máy dừng lại và chớp đèn Station1 và Station2 , đối với máy in có màn hình LCD thì máy sẽ chớp đèn Station1 và Station2 đồn thời  trên màn hình LCD hiện chữ “Bourrage error”

Lỗi Bourrage error là lỗi liên quan đến cảm biến giấy của máy in bao gồm bộ cảm biến giấy vào và phần điều khiển chính là mainboard.

Khi máy in Olivetti Pr2 Plus báo lỗi Bourrage error thì khắc phục như sau:

  • Kiểm tra giấy có bị kẹt trong máy in hay không.
  • Cảm biến giấy vào bị lỗi
  • Main board máy in bị lỗi.